Archivos

Dilluns és presenten les ‘fortaleses i febleses’ del nou Reglament de Participació

30/11/2014

josep maria cortes_opt| Josep Maria Cortès |

ple_opt (2)Ja tenim Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert. Era una promesa de l’actual equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i, després de gairebé quatre anys de treballs, consultes i estudis, es presenta aquest dilluns a la Biblioteca del Singuerlin-Salvador Cabré.

L’acte començarà a les 6 de la tarda amb l’exposició de les conclusions del procés participatiu, la presentació de l’esmentat reglament i una taula rodona sobre les Fortaleses i febleses del nou Reglament. Està prevista la intervenció de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana i vicepresident de la CONFAVC, de Quim Brugué, Catedràtic Ciència Política i Dret Públic UAB i d’Albert Noguera, del Centre Excursionista Puig Castellar, així com de l’alcaldessa Núria Parlon (PSC) i el regidor Siscu Sánchez (ICV-EUiA), titular de Participació, Qualitat Democràtica, Drets civils i Ciutadania.

El regidor Sánchez i els demés responsables de participació, amb la voluntat de perfeccionar el Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert, el proppassat dijous dia 20, al vespre, al Centre Cívic del Riu es va reunir de nou la Taula de Treball a fi que el reglament s’ajusti a la veu ciutadana, tal es va avançar Gramenet 2.0 en l’article Santa Coloma posarà en marxa el 2015 el Pla de Qualitat Democràtica.

Imagen 1068_opt (1)L’esperit de reglament és innovador en el sentit que inclou un terme gens freqüent en el llenguatge jurídic com és el de dimensió donant-li un significat com de contingut. La primera dimensió és la Representativa en la qual l’Ajuntament, representat en el Ple i el seu govern, reforça de manera simbòlica la seva funció de “dipòsit” de la sobirania. La segona, amb el títol Dimensió de diàleg permanent, l’Ajuntament “escolta a la ciutadania” per què el govern actuï. La tercera amb el títol de Dimensió Directa s’ordenen els canals d’iniciativa popular o ciutadana. Però el seu esperit és innovador pels valors que l’orienten: per una banda es percep una ambició pedagògica i per l’altra la corresponsabilitat en els processos de decisió, cosa que es tradueix en què la veu ciutadana és escoltada perquè és la font de la sobirania en una democràcia.

siscu sanchez 1069_optL’arquitectura s’estructura amb Preàmbul i sis Títols. En el Preàmbul s’exposa les lleis i reglaments de participació. El Títol I les Disposicions Generals especifica l’objectiu del reglament i qui és el subjecte de participació. El Títol II La Dimensió Representativa defineix el rol del govern en els processos de participació. Títol III La Dimensió del Diàleg Permanent es detallen les eines que el govern institueix. Títol IV La Dimensió Directa formalitza els mecanismes que surten a iniciativa de la ciutadania. Títol V Acció Comunitària i Col·laboració actua sobre el moviment associatiu com a instrument de participació on s’apel·la de manera molt clara la responsabilitat pel seu bon funcionament. El Títol VI Sistema de Garanties es tipifiquen dos instruments: un comitè d’experts i el defensor de la ciutadania. Finalment, l’addenda de Disposicions Transitòries. Concretant, el reglament contempla dos canals de participació: per una banda aquells que són promoguts pel Govern i reconeguts pel Ple dipositats en la Dimensió del Diàleg Permanent, per l’altra, aquells que són d’iniciativa popular ubicats en la Dimensió Directa.

El diàleg permanent ofereix tres mecanismes: el Debat Públic molt dirigit a aspectes de pressupost; els Consells Municipals orientats a la millora de les accions de govern, del qual es deriva la Comissió de Treball per millorar el projecte de govern i amb la voluntat de què sigui estable. I en tercer lloc el Debat Puntual de caràcter més esporàdic orientat a aspectes molt concrets. En dos capítols a part, el primer reglamenta la Participació mitjançant vot personal, és a dir, la consulta sempre que no entri en col·lisió amb el referèndum. La consulta és a iniciativa de l’Ajuntament la qual es portaria a terme a partir d’un nombre mínim de signatures entre l’1 i el 5 per cent del cens. A l’últim capítol del diàleg permanent esmenta que els resultats de les enquestes s’han de fer públics

La dimensió directa normalitza tres canals: per un costat la Iniciativa Popular per mitjà la recollida de signatures, l’Acció Comunitària i Col·laboració on l’Ajuntament ajuda en el seu reconeixent i l’ús d’espais cívics a les associacions sempre i quan estiguin actives, i el Registre Ciutadà els ciutadans que a títol individual s’ofereixen en col·laborar en el desenvolupament de polítiques concretes. Així mateix la llei garanteix per mitjà del Comitè de Garanties i el Defensor del Ciutadà vetllar per l’ús adequat de l’instrumental de participació ciutadana.

Finalment a disposicions transitòries, s’expressa amb molta claredat que el seu desplegament depèn de la voluntat política del govern i per tant, de les partides del pressupost que s’hi destinin, com també la divulgació del reglament per mitjà d’una guia, donant per finalitzada l’etapa dels Consells Generals de Ciutat.

[+] Info:

Professor Rebollo: “Els Consells Municipals s’han de potenciar o tancar-se»

Debat sobre participació: “La transparència no és suficient, si el ciutadà no participa

Santa Coloma posarà en marxa el 2015 el Pla de Qualitat Democràtica