Archivos

El Parlament condiciona la MAT a un acord amb la població

18/09/2014

mat oliveres IMG_0089_optNova acció contra la MAT, la línia de Molt Alta Tensió. Ahir va ser al Parlament que, a proposta d’Iniciativa (ICV-EUiA), va aprovar una resolució que insta el Govern de la Generalitat a reclamar a Red Eléctrica Española (REE) que no es reiniciïn les obres de la línia de 400 kV. fins que no hagi tancat un acord amb l’Ajuntament de Santa Coloma i altres administracions afectades.

La resolució va ser aprovada amb els vots dels diputats d’ICV-EUiA, CiU, PSC, ERC i la CUP. Van votar en contra els representants del PP i es van abstenir els de Ciutadans (C ‘s).

[+] Més informació sobre la MAT

[+] LA RESOLUCIÓ | Sobre les obres corresponents a la subestació de 400/200 Kv (Gramenet) i la implantació de les línies de 400 Kv

La planificació estatal vigent en matèria energètica inclou el desplegament d’una xarxa de línies de 400 kV dins de l’àmbit metropolità. Aquesta respon a una estratègia dins de la qual es contempla la construcció de tres subestacions de 400/200 kV (Gramenet, Desvern i Viladecans) i les seves corresponents connexions a través del Parc Natural de Collserola.

La implantació de la xarxa de 400 kV a l’àmbit metropolità és una línia nova que comporta un projecte global de prou complexitat i implicacions com per a què, encara que per motius operatius, es desglossi en diferents projectes constructius, aquests no s’aprovin ni es materialitzin sense tenir present el fet que es tracta d’una línia nova que exigeix la seva consideració, en totes les seves vessants, com a projecte global. Per tant, no es pot efectuar un tractament separat de les diferents parts del projecte ni des del punt de vista tècnic, ni ambiental, ni territorial, sense considerar, globalment, tota la línia i els seus efectes.

Les subestacions i les connexions previstes afecten indrets amb fortes conseqüències socials i ambientals, tant per la proximitat de les actuacions als nuclis urbans com per les afectacions ecològiques que suposen, entre les quals les més evidents són l’ocupació de terrenys inclosos dins del Parc Natural de Coll-serola i del Parc Natural de la Serralada de Marina.

D’altra banda, l’evolució de la demanda en els últims anys introdueix nous elements socials i econòmics que poden suposar canvis en la filosofia del projecte. Així mateix, és evident, que la saturació actual de línies sobre el territori metropolità fa palès la necessitat d’una nova racionalització d’aquestes infraestructures, simplificant la seva distribució i eliminant-ne quan sigui possible.

Així, l’inici dels treballs de la subestació de 400/200 kV, denominada Gramenet, sense cap acord amb les diferents administracions territorials sobre el conjunt del projecte, ha provocat un fort rebuig social. De manera que REE ha decidit aturar les obres cautelarment mentre redacta una proposta alternativa.

Dins d’aquest context, la Comissió Europea va obrir dijous 4 de juliol de 2014 un procediment d’infracció a l’Estat espanyol perquè, precisament, no s’han fet els estudis d’impacte ambiental abans de construir la línia MAT entre Sentme-nat i Santa Coloma de Gramenet. La Comissió Europea, que va enviar una carta al Ministeri d’afers estrangers espanyol, remarca que, abans d’autoritzar un projecte, les autoritats competents han d’haver-se assegurat que s’ha fet l’estudi d’impacte ambiental corresponent i, a més, l’han de posar a disposició del públic. L’executiu comunitari, alhora, adverteix que cal tenir en compte especialment que la línia elèctrica que transportarà molta més potència creua una de les regions més poblades de l’Estat, l’àrea metropolitana de Barcelona, i dóna al govern espanyol dos mesos de termini per a respondre.

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir a REE a no reiniciar les obres de la subestació Gramenet dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i totes les actuacions referents a la xarxa metropo-litana de 400 KV fins que no s’hagi tancat un acord entre les diferents administracions concurrents en relació al Projecte Global d’implantació de la nova línia de 400 kV al territori metropolità.

Aquest acord hauria d’incloure les consideracions següents:

a) Una justificació de la necessitat de la infraestructura elèctrica de 400 kV, amb les corresponents subestacions, d’acord amb els requeriments econòmics, socials i ambientals del territori.

b) Que REE mantingui l’aturada de les obres de la subestació Gramenet dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i totes les actuacions referents a la xarxa metropolitana de 400 kV, fins que no s’hagi tancat un acord amb les diferents administracions concurrents.

c) Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola que inclogui un projecte de racionalització de línies existents amb un programa d’execució que garanteixi el desmantellament de les línies que deixin de ser necessàries.