Archivos

El transport públic metropolità bat un nou rècord amb 680 milions de passatgers

29/01/2018

>  El transport públic metropolità continua guanyant passatge amb un increment de 18,52 milions de nous viatgers durant el passat any 2017, xifra que creix des del 2013

Aquest increment de viatges suposa que s’ha deixat d’emetre 9.911 tones de C02, 1’2 tones de PM i 30’99 Tones de N0x a l’aire metropolità durant l’any 2017

>  El servei de metro i els serveis de gestió indirecta baten també un nou rècord històric d’usuaris, amb 390,39 i 98,96 milions de viatgers respectivament

>  També destaca l’increment de viatges al servei de Nitbus, amb un creixement del  9,3% al Baix Llobregat i un 7,5% a Barcelona i el Barcelonès Nord

>  Durant el període 2013-2017, s’ha incrementat gairebé en un 8,5% els viatges als transports públics de la metròpolis, passant de 629 a 682 milions de viatges

Segons les dades de tancament de l’any 2017 de l’AMB, entre el gener i el desembre del 2017 682,40 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment de l’2,8% respecte al mateix període del 2016.

L’any 2017 s’ha tancat amb un nou rècord històric de viatgers del transport públic metropolità. “Aquest creixement implica que als transports públics de l’AMB hi hem incorporat fins a 18,52 milions de nous viatgers respecte al 2016  i que això ha permès deixar d’emetre un total de 9.911 Tones de C02, 1’2 tones de PM i 30,99 Tones de N0x a l’aire metropolità, ha puntualitzat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, recordant la ferma aposta de l’AMB per la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l’aire. Aquest estalvi d’emissions està calculat a partir de suposar que tots els viatgers que s’han incrementat haguessin fet el desplaçament amb vehicle privat.

“L’any 2017 ha estat un punt d’inflexió de les polítiques de mobilitat per millorar la qualitat de l’aire, amb grans apostes com la creació de la ZBE Rondes de Barcelona i la Targeta Verda Metropolitana, i en aquest sentit el transport públic ha de jugar un rol clau. Ha d’esdevenir la primera opció de transport sempre que sigui possible. Per això des de l’AMB seguim impulsant contínuament millores del serveis i connexions per fomentar la intermodalitat”, explica Poveda, que també ha recordat una de les demandes cap al govern central. “No podem oblidar que s’han d’incrementar les inversions i les dotacions per a aquesta lluita contra la contaminació”, ha afegit.

Aquests resultats s’obtenen malgrat que el sistema de transport metropolità ha sofert durant 2017 diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades. “Tenint en compte aquests factors i considerant calendaris homogenis, l’increment de viatgers hauria estat de quasi el 3,8%”, ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda.

 

  Total de viatgers AMB acumulats Gener-Desembre 2017
  Gen-Des 2017 Gen-Des 2016 Absolut %
Gestió directa 592,44 577,28 15,16 2,6%
Gestió indirecta 89,96 86,60 3,36 3,9%
Total AMB 682,40 663,88 18,52 2,8%

 

 

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre el gener i el desembre del 2017, la tendència de l’evolució de viatgers en els serveis de TMB (metro i autobús TMB) ha continuat creixent respecte del mateix període de l’any anterior, amb un total de 592,44 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 15,16 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 2,6% respecte del mateix període de l’any passat.

La xarxa de metro, que també ha batut un nou rècord històric de viatgers, ha experimentat un increment del passatge del 2,3% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, entre el gener i el desembre del 2017 s’hi van fer 390,39 milions de viatges. En total, el metro va guanyar 8,91 milions de viatgers.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un augment del 3,6%. S’han guanyat 6,87 milions de viatgers, fins arribar als 196,97 milions de viatgers durant aquests dotze mesos.

En aquest cas, considerant calendaris homogenis l’increment de viatgers seria del 4,7% a la xarxa de metro i del 3,5% en el serveis d’autobusos de Transports de Barcelona.

 

  Viatges Gener-Desembre Gestió Directa (TMB)
Gen-Des 2017 Gen-Des 2016 Absolut %
Xarxa autobús TB 196,97 190,10 6,87 3,6%
Xarxa metro 390,39 381,48 8,91 2,3%
Subtotal Serveis integrats 587,36 571,58 15,78 2,8%
Subtotal Serveis no integrats 5,08 5,70 -0,62 -10,9%
Total Gestió Directa 592,44 577,28 15,16 2,6%

 

Serveis d’autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)

Un altre creixement destacat que han revelat les dades de mobilitat del període gener-desembre 2017, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, ha estat el dels serveis de gestió indirecta de l’AMB, que també han assolit un nou rècord històric de viatgers. Aquests han registrat un increment de viatgers del 3,9%. El que suposa més de 3,36 milions de nous viatges més durant el període gener-desembre de 2016. En total, d’aquesta manera, els serveis de gestió indirecta, que mantenen la tendència a l’alça dels darrers anys, han arribat a aconseguir, durant el període gener-desembre2017, més de 89,96 milions de viatges. Amb calendaris homogenis, l’increment hauria estat del 5,2%.

 

  Viatgers Gener-Desembre. Gestió Indirecta
Gen-Des 2017 Gen-Des 2016 Absolut %
Serveis Integrats 81,12 77,55 3,56 4,6%
Serveis No Integrats 8,84 9,05 -0,20 -2,3%
Total Gestió Indirecta 89,96 86,60 3,36 3,9%

 

Pel que fa als serveis integrats, si comparem el període gener-desembre 2017 respecte el mateix període de l’any anterior, podem destacar els següents increments:

  • Els serveis diürns en l’àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu i  els serveis presenten increments notables, especialment en el cas de  l’enregistrat en la línia que uneix el Prat de Llobregat amb el Polígon industrial Pratenc i la ZAL (27,6%). La resta, amb l’excepció del servei de l’Hospitalet i el Prat, que es manté, presenta increments entre el 2,3% i el 5,5%: les línies urbanes de St. Feliu de Llobregat (2,3%), les línies urbanes d’Esplugues i Sant Just Desvern (2,5%), la Concessió U2 (St. Boi, St. Joan Despí, Cornellà) (2,6%), la Concessió U1 (Gavà i Viladecans) (5%) i el servei de Castelldefels (5,5%).
  • El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un important increment de viatgers del 6,2%, confirmant la tendència positiva dels darrers anys.
  • Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut resultats positius. El servei de Nou Barris ha presentat un increment dels viatgers de l’1,5% i s’ha mantingut el servei Horta-Gràcia (0,0%). La línia del Port de Barcelona (línia 88) experimenta l’increment molt més elevat (16,8%).
  • En els serveis nocturns s’observa un creixement molt important en el del Baix Llobregat (9,3%) i en el de Barcelona i el Barcelonès Nord (7,5%), que consolida les elevades taxes de creixement i l’augment continuat de passatge dels darrers anys.

 

Radiografia i evolució del transport metropolità durant els darrers 10 anys

Entre els anys 2007 i 2012 la crisi econòmica va provocar una baixada significativa de la demanda de transport públic de la metròpolis, que va suposar una reducció de viatges del voltant del 2,95%.

La millora constant de la xarxa de transport i de l’oferta de servei, així com un context general marcat per una certa recuperació econòmica, expliquen l’evolució positiva del període 2013-2017, amb una pujada de quasi el 8,5% entre aquestes cinc anys i l’assoliment d’un nou màxim històric de l’AMB el passat any 2017 (682,40 milions de viatges).

 

Total viatgers AMB 2007-2012
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Xarxa metro 366.372.400 376.373.617 361.652.563 381.222.003 388.978.222 373.504.772
Xarxa TB 210.504.961 194.854.840 195.952.786 189.441.566 188.399.575 179.972.583
Serveis  Gest. Indirecta 71.280.002 74.118.414 74.137.712 74.661.135 76.919.864 75.562.580
Total AMB   648.157.363 645.346.871 631.743.061 645.324.704 654.297.661 629.039.935
               

 

Total viatgers AMB 2013-2017
  2013 2014 2015 2016 2017
Xarxa metro 369.936.756 375.721.967 385.001.755 381.485.764 390.393.897
Xarxa TB 182.962.541 184.312.825 187.787.052 195.797.180 202.049.444
Serveis  Gest. Indirecta 76.741.448 79.539.992 83.055.876 86.600.507 89.958.746
Total AMB   629.640.745 639.574.784 655.844.683 663.883.451 682.402.087