Archivos

L’Ajuntament confirma l’existència d’aigües termals al subsòl del Fondo

25/11/2016

aigues-fondo-nuria-parlon-15219566_732234406930447_6519550023592883396_n_optEnvoltada d’un núvol de periodistes, l’alcaldessa Núria Parlon ha presentat aquesta matinada els resultats de la primera fase d’un estudi encarregat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat al Consorci del Besòs, arran de la descoberta d’aigües termals al subsòl del barri del Fondo durant les obres de construcció de la L9, l’any 2004. Segons el dictamen, les prospeccions que s’han fet, entre 50 i 60 metres de profunditat, han confirmat l’existència d’un jaciment termal d’una extensió considerable.

Es tracta d’aigües de molta qualitat, poc mineralitzades, d’edat antiga i amb una temperatura als voltants dels 40° als 55 °C.

L’alcaldessa ha estat acompanyada pel regidor d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas; la presidenta del Consorci del Besòs, Janet Sanz; la gerent de la Línia 9 de metro (TMB), Olga Cerezo; el geòleg, màster en hidrologia i membre de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEACSIC), Enric VàzquezSuñé, i els tècnics del Consorci del Besòs, junt amb el gerent d’aquest organisme, Antoni Alarcón, que, a petició de l’Ajuntament, han fet l’estudi de les característiques de l’aigua esmentada i del seu potencial aprofitament geotèrmic i termal.

L’acte de presentació d’aquest estudi geotèrmic s’ha realitzat al voltant de la una de la matinada al vestíbul i els túnels de la línia 9 de metro aprofitant el descans dels trens i dels vehicles de manteniment. Amb càmeres termo gràfiques totes les persones participants en la visita han pogut constatar els gràfics de les pujades de temperatura en alguns punts de les parets del túnel del metro pròximes a les bosses freàtiques de l’aigua calenta detectada.
Antecedents

L’Ajuntament va encarregar un estudi al Consorci del Besòs per tal d’avaluar les dimensions i la possibilitat de l’aprofitament geotèrmic d’unes surgències detectades durant la construcció del túnel de la L-9 del metro, en l’àmbit del barri del Fondo.

[+] Info:

Resultats de l’estudi

Durant les obres del metro de la L9, el 2004 es va detectar en algun dels trams del túnel una anomalia geotèrmica de la qual se’n desconeixia l’abast i característiques.

Ara s’ha confirmat que es pot atribuir a l’ascens d’aigua profunda de manera anàloga a altres jaciments termals catalans, que l’aigua és de gran qualitat i que n’hi ha en abundància.

Aquestes aigües subterrànies calentes es van detectar inicialment als voltants de l’estació del metro «Fondo», a una profunditat aproximada de 60-50 metres sota el nivell del terreny. Són aigües de molta qualitat, poc mineralitzades, d’edat antiga (més de 1.000 anys), i amb una temperatura als voltants dels 40° als 55 °C.

Inicialment es van realitzar 6 sondeigs amb els quals s’han pogut fer noves mesures de temperatura i mostrejos de les aigües.

Addicionalment s’ha aplicat de manera innovadora una tècnica ja existent: la termografia de les parets del túnel de la línia 9. El túnel travessa els corrents ascendents d’aigua calenta, i això queda reflectit en les termografies que identifiquen les variacions de temperatura de les seves parets. De moment s’han identificat punts calents al tram que va de les estacions de Fondo a Església Major, i al tram entre les estacions de Santa Rosa a Fondo. D’aquesta manera es pot concloure que la bossa d’aigua calenta té una significativa extensió, abraçant com a mínim parts dels barris de Santa Rosa, Fondo i Llatí.

Nous treballs en marxa

Actualment, s’estan completant els treballs i estudis necessaris per poder avaluar la disponibilitat d’aquest potencial geotèrmic. Segons les dades que s’obtinguin l’aprofitament podria ser per:
ús com aigua termal: les característiques del jaciment són idèntiques a les d’altres viles termals, tenint en compte que a Santa Coloma de Gramenet, a igual fondària, s’estan trobant temperatures el doble de calentes que a altres ciutats de tradició ben consolidada
creació d’una xarxa de calor, sigui per calefacció o per Aigua Calenta Sanitària (ACS) d’edificis o equipaments: Les primeres simulacions i càlculs ens porten a preveure que la potència del jaciment geotèrmic podria cobrir les necessitats de calefacció de totes les escoles i equipaments de Santa Coloma de Gramenet
Aquests usos podrien estar integrats en una mateixa xarxa de repartiment i aprofitament del recurs. Per això s’està treballant en la realització d’una segona fase de sondeigs a més profunditat per avaluar fins a quina temperatura es pot arribar i l’avaluació econòmica de l’explotació de la xarxa.

Aquesta segona fase ja ha obtingut els pertinents permisos de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, i consisteix a perforar 3 pous fins a 200 m de fondària. Ja s’ha començat a perforar el primer pou, situat al carrer de Verdi, i s’ha pogut constatar un important cabal d’aigua, que fins i tot va obligar a aturar els treballs per redimensionar els sistemes d’evacuació de l’aigua extreta. Parlem d’uns 30.000 litres/hora, amb una temperatura que a 120 m ja ha assolit els 60 °C.
Aquesta bossa d’aigua termal calenta trobada al barri del Fondo és la primera que es troba a l’àrea metropolitana de Barcelona.

[+] Info:

Descobreixen aigües termals al subsòl del Fondo, Llatí i Santa Rosa