Archivos

Santa Coloma, ciutat de les paraules

03/07/2012

ARTÍCLE D’OPINIÓ DE CHEMA CORRAL

En aquests darrers 20 anys ha crescut una generació d’escriptors colomencs que té, en la heterogeneïtat i en el compromís amb la vida cívica i la realitat social colomenca, les seves dues principals característiques definitòries. Heterogeneïtat i pluralitat d’estils, de procedències, de llengües, de generes etc.., i un compromís amb la ciutat, que vehicula principalment ACOLITE, entitat que compleix 15 anys enguany i que aglutina a la majoria d’escriptors colomencs. (1) 

Des de fa temps la primavera, a Santa Coloma, és sinònim de literatura i tinc la sensació que, aquest any, més que mai s’han multiplicat les presentacions de llibres, els recitals poètics, les perfomances, les Jam etc, fins al punt que resultava difícil seguir tots els actes programats. Dintre d’aquesta frenètica activitat volia destacar «Santa Coloma, ciutat de les paraules» un projecte que ha estat l’activitat central de la poesia colomenca aquest primer semestre del 2012.

Aquest esdeveniment ha estat organitzat per la editorial Paralelo Sur i pel GT Lauta i ha tingut dues vessants complementàries: L’acte del Teatre Sagarra i el «Dossier» especial sobre la poesia a Santa Coloma en el número 10 de la revista Paralelo Sur.

L’acte del Teatre Sagarra, on van recitar poemes quinze poetes colomencs, va estar dirigit per Carlos Quesada, poeta i director teatral que té una amplia experiència en muntatges poètics. El resultat va ser magnífic, doncs vam gaudir d’un espectacle viu, amb molt de ritme, que va combinar les pauses amb l’acció, la concentració i el retrobament dels poetes amb l’humor i el desenfrèn de l’Eli Fernández, la conductora de l’acte. Va tenir en cada moment el ritme i la intensitat adequada i ningú es va avorrir.

Paralelo Sur promociona la qualitat literària i descobreix nous valors, tot sent una editorial molt lligada i compromesa amb Santa Coloma que edita molts llibres d’autors locals, publica les seves creacions a la revista i participa assíduament en la vida literària colomenca. Amb el «Dossier», que és l’altre pota de la «Ciutat de les paraules», dóna la paraula, mitjançant els seus poemes, a 19 poetes colomencs, donant més projecció al muntatge escenificat del Teatre Sagarra.(2)

La raó fonamental de la confecció d’aquest dossier ens la diu l’editor Jordi Gol a l’editorial de la revista: la concentració, l’elevat nombre i la qualitat dels escriptors, sobre tot, poetes, que té la nostra ciutat. Arribem a aquesta realitat després d’un llarg camí de reivindicacions, d’alternatives (Pla Popular) i de gestió dels diferents equips de govern municipal. Aquesta combinació ha aconseguit que una ciutat condemnada a ser suburbi avui sigui una ciutat amb identitat.

Però la nostra ciutat està dintre d’un àrea metropolitana de Barcelona basada en les realitats i identitats de les seves ciutats, que busca ser un territori més equilibrat i que no té un únic centre -Barcelona- sinó que ha de vertebrar-se amb diverses centralitats.

La vida cultural de la nostra conurbació necessita d’una dialèctica constant entre Barcelona i les ciutats que l’envolten, on les centralitats culturals varien en la seva localització i les diferents ciutats juguen un paper important en la vida cultural.

En aquest context metropolità, Santa Coloma ha de tenir -crec que té- voluntat de jugar papers de centralitat en determinades propostes i especialitats culturals, permanents o temporals. El món de les lletres colomenques té grans potencialitats i està situant a la nostra ciutat, a “La ciutat de les paraules», en l’aparador cultural metropolità. 

1.- Per entendre millor aquesta segona característica recomano llegir l’article de Rodolfo del Hoyo sobre el recital polipoètic de Salva Redon. http://acolitebloc.blogspot.com.es/2012/06/recital-polipoetic-amb-salva-redon.html

2.- Els 19 poetes que publiquen poesies al “Dossier” (15 d’ells van recitar a l’acte del Teatre Sagarra) són: Josep Ramon Aragó, José Antonio Arcediano, José Luis Cabeza, Sebastián Candado, Pedro Cano, Itmar Conesa, Raquel Delgado, José García Obrero, Rodolfo del Hoyo, Vicenç Llorca, Mateo Rello, Josep Antoni Nieves Alarcón, Beatriz Patraca, Angel Pla, Rubén Pla, Carlos Quesada, Marius Sempere, Jordi Valls, Joan de la Vega.

 A la secció d’Opinió hi ha publicats altres articles de Chema Corral.