Archivos

Santa Coloma, entre els 25 municipis amb més inversió social de tot l’Estat

30/11/2017
  • Santa Coloma és un dels municipis catalans que més pressupost municipal destina a les polítiques socials

FOTO DE ELISENDA PONS

L’Ajuntament de Santa Coloma ha assolit la qualificació d’excel·lència en el que a polítiques socials es refereix. El consistori colomenc és un dels 25 ajuntaments, amb més de 20.000 habitants, de tot l’Estat que més pressupost municipal dedica a les polítiques socials.

Segons un informe de l’Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborat a partir de les dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 2016, amb una inversió de 104’76 euros per habitant al 2016, Santa Coloma és un dels cinc municipis catalans que encapçalen el rànquing a propòsit dels ajuntaments que dediquen més inversió social per habitant, juntament amb Barcelona, que destina 167’64 euros; Esparraguera, 165’54 euros; Mollet del Vallès, 108’62 euros; Montcada i Reixac, 106’36 euros, i Sant Adrià de Besòs, 102’53 euros.

Cal destacar que només 25 ajuntaments (el 7’1 % del total dels de més de 20.000 habitants) compleixen els criteris d’excel·lència segons els criteris següents: (i) una despesa acreditada en serveis socials i promoció social superior a 100 euros per habitant a l’any; (ii) que la despesa social per habitant de l’exercici de 2016 no s’hagi reduït al pressupost elevat al Ministeri d’Hisenda de l’exercici de 2017; (iii) que la despesa social de 2016 representi almenys un 10 % del pressupost total no financer de l’ajuntament, i (iv) un requisit afegit de transparència financera que permeti comprovar al portal de transparència del web municipal la distribució pressupostària i el detall de la despesa social.

1’8 milions més per al pressupost de 2018

Amb tot, al ple ordinari del mes d’octubre, es va aprovar de manera inicial el pressupost de 2018 amb un augment d’1’8  milions d’euros en les partides destinades a polítiques socials per al proper any per reforçar els serveis socials bàsics i de suport a les famílies, com ara els recursos destinats a veïns i veïnes en risc de perdre la llar, les accions per pal·liar els efectes de la pobresa energètica i la cobertura de necessitats bàsiques com l’alimentació i l’educació, entre les què s’inclou les beques de menjador o la gratuïtat dels llibres de text i les beques destinades a activitats socioeducatives.

També està previst incrementar la quantitat destinada al Servei d’Atenció Domiciliària: 280.000 euros més que aquest any, i s’afegiran 700.000 euros a la partida dedicada al Fons Municipal de Contingència Social, que inclou els ajuts que atorga l’Ajuntament a persones i famílies que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, subministraments de la llar, alimentació bàsica o roba.