Archivos

Santa Coloma exigeix ajuda per acabar amb els desnonaments

01/04/2014

ple desnonaments IMG-20140331-WA0005 (1)222_optTots els partits, a excepció del PP, van aprovar ahir demanar ajuda financera a l’Administració per frenar els desnonaments: «Cal dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que és dona a ciutats i pobles de tot l’Estat», subratlla la declaració aprovada en un ple extraordinari. És va denunciar que els bancs que fan desnonaments imposen a moltes famílies una condemna financera de per vida.

Ahir a la nit els partits van estar a l’altura de la gravetat de la situació. Tots, amb l’excepció assenyalada, van donar ple suport a la lluita de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAHV), que ha evitat desenes d’execucions judicials. PSC, ICV – EUiA, CiU i Gent van fer pinya amb aquesta entitat i van reclamar a les entitats financeres de Santa Coloma que paralitzin els desnonaments i ofereixin alternatives a les famílies que no poden fer front als pagaments. Els portaveus d’aquests grups van exigir amb vehemència que acceptin negociar lloguers socials o la dació en pagament. La mateixa alcaldessa Núria Parlon va intervenir per deixar clar que l’Ajuntament no li tremolarà la mà a l’hora de sancionar les entitats que disposen de pisos buits i no els ofereixen als colomencs necessitats.

Comportament vergonyós

Tots ells van lamentar el «vergonyós comportament» de CatalunyaCaixa a l’hora d’abordar la tancada de membres de la PAHV a la seva oficina del Fondo. Van dir que la problemàtica no se soluciona enviant a l’agent judicial per a intimidar i després als Mossos per a desallotjar.

Francisco Martín, president del grup popular, va tenir paraules de comprensió cap a la PAHV i va valorar la importància del ple extraordinari, perquè l’assumpte s’ho valia. No obstant això, va indignar els membres de la Plataforma i al públic quan va dir que Mariano Rajoy era l’únic president que havia aprovat «mesures contra els desnonaments «. Alguns dels assistents van corejar. «Sí, si es pot, però el PP no vol! «.

PicMonkey Collage_opt (8)«Això és una estafa»

Sergi Arnau va expressar el suport incondicional de Gent a la PAHV i va dir que la situació és preocupant: «Això no és una crisi, és una estafa».

I el portaveu de CiU, Carles Combarros, va dir tenir la pell de gallina en escoltar la problemàtica d’alguns afectats que van intervenir, així com per la instrumentalització política i de provocació cap al públic que acabava de fer un regidor feixista amb les seves desqualificacions a la Plataforma.

Hi va haver aplaudiments per Combarros i per als tres membres d’ICV-EUiA: Siscu Sánchez, Alexandra Sevilla i Xavier Pujols. Els tres es van oferir a enarborar «la bandera de la dignitat» que representa la PAHV.

Al final, Francisco Martín i Núria Parlon van protagonitzar una discussió. Martín va qualificar l’actitud de l’equip municipal d’hipocresia i va demanar més compromís real. L’alcaldessa li va replicar: «Canviïn la llei d’Hisendes Locals i així podrem ajudar més a la gent».

.

[+] LA DECLARACIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar el novembre de 2011 una moció per declarar Santa Coloma Ciutat Activa en la Prevenció dels Desnonaments i la Defensa del Dret a l’Habitatge. Des d’aleshores, han estat diversos els recursos, mocions i serveis que, junt amb la participació activa i reivindicativa de la societat civil, s’han posat a disposició de la ciutadania per tal d’evitar els processos d’execució hipotecària.

Al maig de 2011 inicia la seva tasca de defensa del dret a l’habitatge la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Gramenet que, des d’aleshores manté un pols constant amb les entitats bancàries, impedint que cap família atesa a la P.A.H. Gramenet hagi perdut el seu habitatge, ja sigui frustrant els intents de llançament o arribant a acords de dació en pagament i lloguer social amb dites entitats. Des del seu inici la PAH-Gramenet ha atès mensualment una mitjana aproximada d’unes 60 – 70 noves famílies afectades. Tot això sense més recursos que la solidaritat i el suport mutu.

DSCF8742

Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que som els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda. Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no hem volgut quedar-nos de braços plegats i hem posat a disposició dels afectats i afectades serveis de mediació, ajuts a l’habitatge, mecanismes de sanció a les entitats financeres i un positiu treball conjunt amb entitats i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma per intentar fer front a les situacions de desnonament, sense tenir, en molts casos, ni les competències ni el finançament necessari. Aquests recursos, serveis i el treball conjunt de la societat civil organitzada han provocat l’aturada de tots els processos d’execució hipotecària des de l’any 2012 fins avui, d’aquelles famílies colomenques que els han utilitzat.

Famílies que no només s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble i el desnonament. Si la subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 90% dels casos), amb la llei vigent, el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, recauen en les persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avaladors. Un llarg camí que incrementa el risc d’exclusió social de les persones i famílies afectades.

El passat dijous 6 de març de 2014, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma de Gramenet va ocupar una oficina de Catalunya Caixa de la nostra ciutat per recolzar una família que tot just estroba en una situació similar: desnonada del seu habitatge l’any 2013, i amb un lloguer superior als ingressos familiars, l’entitat financera manté la seva petició de desnonar la família del pis de lloguer. La resposta per part de l’entitat financera de desallotjar via judicial l’oficina ocupada, més enllà de fer ús del seu dret, posa de relleu la manca de sensibilitat davant aquestes situacions. No és just ni admissible que en un Estat Social i democràtic de dret, les conseqüències de la crisi recaiguin exclusivament en la part més vulnerable del contracte hipotecari al mateix temps que les entitats financeres continuen generant beneficis i rebent diners públics per al seu sanejament, sense assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca en l’actual crisi. El dret a l’habitatge no pot ser regit per les regles dels mercats, afavorint únicament als interessos dels sectors financers i immobiliaris mitjançant avantatges legislatius, financers i fiscals.

Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals als problemes que sacsegen la ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals. Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris. Insistim en la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de les persones afectades.

Per tot això, els grups municipals que s’adhereixen al contingut d’aquesta declaració, conjuntament amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Vivenda, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet acordi:

Reiterar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la nostra ciutat, de treballar de forma conjunta en contra dels processos d’execució hipotecària i en benefici de les famílies en risc d’exclusió social de Santa Coloma.
Denunciar l’actitud de falta de sensibilitat davant el drama de moltes famílies, així com de l’escassa voluntat d’assumir la responsabilitat que tenen per donar una resposta adient al dret a un habitatge, tant per part del Govern de l’Estat com de la major part de les entitats financeres davant els processos de desnonament.
Demanar a totes les entitats financeres amb sucursals presents a Santa Coloma, la paralització immediata de tots els procediments d’execució hipotecària de les primeres residències, instant a negociar amb les famílies afectades en risc d’exclusió social la dació en pagament total, la condonació del deute adquirit i la negociació d’un lloguer social no superior al 30% dels ingressos familiars, procurant sempre que la família pugui romandre en el seu habitatge habitual. Si es donés la circumstància que els ingressos familiars fossin iguals o inferiors a 426 €, es proposa un lloguer simbòlic de 50€ al mes, revisable en cada cas.
Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de tot l’Estat.
Exigir al Govern Estatal que els habitatges que formen part dels actius aportats a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), siguin destinats a habitatge públic en lloguer a preu protegit, formalitzant convenis amb agències d’habitatges estatals, autonòmiques o locals, o amb entitats sense ànim de lucre i amb xarxes d’intermediació social. D’aquesta forma podrem contribuir a constituir un Parc d’Habitatges Municipal a preus socials.
Demanar al Govern de la Generalitat per tal que es doti als ajuntaments dels recursos necessaris, que permetin que el 15% dels habitatges públics construïts, siguin destinats a lloguer social per les famílies socialment vulnerables.
Incorporar a la Taula d’Habitatge representants de la Xarxa de Suport Mutu de Santa Coloma de Gramenet. La taula es reunirà cada trimestre de forma ordinària o quan es presentin casos d’emergència, per fer el seguiment d’aquests acords i per la coordinació de les accions que evitin situacions dramàtiques a les famílies afectades per la problemàtica de l’habitatge a la nostra ciutat.
Remetre aquests acords al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a totes les entitats financeres que operen a Santa Coloma de Gramenet.

.

[+] Ajuts socials a l’habitatge i desnonaments suspesos

L’any 2013 l’Ajuntament de Santa Coloma va gestionar 2.418 ajuts a la ciutadania amb menys recursos a través del Fons municipal de contingència social (391.974, 66 euros); aquests ajuts van beneficiar a 4.762 colomencs i colomenques. De tots els ajuts, 1.548 van ser relacionats amb l’habitatge (64%); d’alquests 1.117 va ser per al pagament de subministraments –aigua, llum i/o gas (72%) i 431 per al pagament puntual de lloguer o hipoteca (27,8%) .

Per donar resposta a les famílies que més estan patint la crisi, als darrers anys s’han posat a disposició de la ciutadania serveis de mediació, ajuts a l’habitatge, mecanismes de sanció a les entitats financeres i un treball conjunt amb les entitats i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma (veure dossier adjunt) per combatre situacions de desnonament, sense tenir, en molts casos, ni les competències ni el finançament necessari. Aquests recursos, serveis i el treball conjunt de la societat civil organitzada han provocat l’aturada de tots els processos d’execució hipotecària des de l’any 2012 fins avui, d’aquelles famílies colomenques que els han utilitzat.

[+] Altres dades:

L’any 2013 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va concedir 2.418 ajuts a la ciutadania a través del Fons municipal de Contingència Social (1,3 milions d’euros); aquests ajuts per a diferents necessitats van beneficiar a 7.644 veïns i veïnes de la ciutat. D’aquest conjunt, 1.548 ajuts van ser per cobrir necessitats derivades de l’habitatge (64% del total d’ajuts) i van beneficiar a 4.762 persones durant el 2013. D’aquest ajuts relacionats amb l’habitatge, 1.117 van ser perquè les famílies o persones poguessin abonar els subministraments de les seves llars –aigua, llum i/o gas- i 431 ajuts per al pagament puntual de lloguer o hipoteca (27,8%). En total, s’ha destinat 391.974,66€ del Fons de Contingència Social de l’Ajuntament a ajuts relacionats amb necessitats de l’habitatge.