Archivos

Santa Coloma planta cara a la contrarreforma local del PP

25/02/2014

ple pleno PicMonkey Collage_opt (4)El Govern Local (PSC, ICV-EUiA) i CiU) i Gent de Gramenet, a l’oposició, van aprovar formalitzar el conflicte contra la llei sobre la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), en el ple d’anit. Els partits d’esquerra i els nacionalistes consideren que la nova legislació mutila les competències municipals i retallarà els serveis públics, encara més.

Aquestes són les raons per les quals el ple va acordar iniciar els tràmits per portar el cas al Tribunal Constitucional, de la mà amb altres ajuntaments. Els articles de la discòrdia són l’1 i el 2, que per a l’alcaldessa vulneren drets fonamentals. «La nova llei vulnera l’Estatut de Catalunya i converteix als ajuntaments en administracions subordinades: en meres gestories», va recalcar Núria Parlon.

Sergi Arnau, portaveu de Gent, es va expressar en la mateixa línia, encara que va criticar al Govern municipal per «privatitzar alguns serveis». Arnau va reclamar que davant una llei injusta s’opti per la desobediència.

«Cap retallada», segons el PP

El PP va negar les crítiques. «No suposarà cap retallada», va assegurar la seva portaveu, Mari Carmen Sáez. Va afegir que es tracta d’una llei bàsica que tracta de definir les competències de cada organisme.

Les afirmacions de Mari Carmen Sáez no van convèncer als altres grups. Siscu Sánchez, d’ICV-EUiA, va parlar d’atac en tota regla a l’autonomia local. Va sol·licitar al PP que no donés lliçons a ajuntaments com el de Santa Coloma, quan ells governen el de Madrid, un dels més endeutats d’Espanya. «Potser és que volen decidir sobre la Serra de Marina i la MAT», va ironitzar.

«Buidatge democràtic

Carles Combarros, de CiU, va qualificar la llei de recentralizadora, en la línia de les deciones que tots els divendres pren el Consell de Ministres. Segons Combarros, «els ciutadans pagaran els mateixos impostos i rebran menys serveis».

En el ple van intervenir un representant d’UGT i un altre de CCOO. Ambdós van dir que la llei suposarà un buidatge democràtic i una involució. Segons els sindicats, crearà més desocupació i desprotejirá als ciutadans més afectats per la crisi. Els dos sindicalistes van concloure que la llei nega l’autonomia municipal i no garanteix la suficiència financera.

.

Altres acords

Conveni per als serveis d’ajuts a la llar
En el marc del conveni ja establert entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya per a la gestió del servei d’atenció domiciliària, s’ha aprovat la modificació de l’acord per tal d’adequar-lo a les noves necessitats i realitats socials. Així,  com a resultat de l’ampliació de l’acord, s’incrementaran les hores de servei d’ajut a la llar i la flexibilitat d’aquestes, amb efectes de l’1 de gener de 2014 i, inicialment, fins al 31 de desembre de 2015.  El pressupost per fer front a aquest conveni de dos anys és de 4, 3 milions d’euros.
Subvenció de la Comissió Europea
A la sessió d’avui també s’ha acceptat una subvenció de 132.028 euros de la Comissió Europea per a la implantació a la ciutat en els propers tres anys del «Projecte Digipay4growth» on els governs, les PIME i els consumidors realitzen despeses a través d’un sistema de pagaments digital que estimula el creixement econòmic i la creació d’ocupació mitjançant l’augment de les vendes i l’accés a crèdits per a les PIME. Dins aquest projecte, que s’emmarca en l’actuació de promoció i millora del comerç i l’economia local, hi són altres ciutats com Granollers i institucions com la Universitat Pompeu Fabra.
Bonificació a La Colmena
En aplicació de les Ordenances Fiscals 1 i 2, referents a les bonificacions fiscals a activitats lligades a activitats d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació, el Ple ha aprovat, entre d’altres, la bonificació de les taxes per la llicència de obres de la nova seu de l’entitat La Colmena, situada al carrer de Francesc Viñas, 5. Aquesta entitat, que promou activitats esportives, socials i culturals, és avui dia la més antiga de la ciutat.
Ultimes dades del Padró
D’altra banda, s’ha donat compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2012, que senyalen que la població de Santa Coloma de Gramenet en aquesta data és de 122.373 habitants. La tendència del Padró, amb dades comparatives d’anys anteriors, és d’estabilitat. La variació de la població colomenca respecte el 31 de desembre de 2011 és una disminució de 408 persones.
Crèdit a Gramepark
 També al Ple s’ha aprovat (amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció de GG) el Pla general d’inspecció fiscal municipal per a l’exercici 2014 i, d’altra banda,  l’autorització (aquest punt només amb els vots favorables de l’Equip de Govern) d’una operació de crèdit a llarg termini, per import de 10.903.059,55 euros, a subscriure per la societat municipal Gramepark SA. amb Caixabanc, per finançar la promoció de l’edifici ja construït al carrer del Dr. Ferran, 24, i per iniciar la seva comercialització i entrega d’habitatges a les persones adjudicatàries.
Mocions:

A la sessió plenària s’han aprovat també les següents mocions:

  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, amb motiu del dia 8 de març i contra la reforma de la Llei Orgànica s/10 de salud sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, pel control de l’execució i la creació d’una comissió de seguiment de les mocions i propostes ja aprovades pel Ple.
  • Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA de rebuig al pacte nacional de salut.
  • Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en contra de la modificació de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la justícia universal.