Archivos

Santa Coloma reclama més places per alumnes amb Necessitats Educatives Especials

19/03/2018

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon i el diputat socialista Raúl Moreno presenten una proposta de resolució al Parlament per incrementar els recursos educatius dels alumnes amb necessitats educatives especials de Santa Coloma.

Entre l’alumnat de la ciutat de Santa Coloma, es calcula que uns 1.500 infants i joves tenen necessitats educatives especials. Per atendre’ls, els centres escolars disposen de les unitats de suport a l’educació especial, que són unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva.

«La cobertura que avui dia dona la Generalitat pel que fa a places per a Unitats de Suport a l’Educació Especial (USSE), com a sortides un cop abandonen la formació especialitzar-se laboralment, són minses» ha denunciat l’alcaldessa Núria Parlon, acompanyada del diputat Moreno, en la presentació d’una proposta de resolució al Parlament per incrementar els recursos educatius dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Neguit en les famílies

La proposta de resolució reclama, en paraules de Núria Parlon, «que cap mare ni pare que tingui un nen hagi de fer la preinscripció de l’educació secundària a Santa Coloma estigui amb neguit que el seu fill hagi de marxar fora de la ciutat per poder cursar els estudis, demanant un reforç dels USEE tant a primària com a secundària, i que quan els nens i nenes abandonin l’etapa formativa tinguin acompanyament pel que fa a formació professional per trobar una feina». El diputat socialista Raúl Moreno ha alertat però que «malauradament, aquesta situació es viu a molts altres municipis de Catalunya» i ha recordat al Govern que «és fonamental ser curosos amb l’escola pública» per garantir igualtat d’oportunitats a tots els infants.

Moreno ha lamentat que el fet de no assegurar places als alumnes amb necessitats educatives especials «provoca una desigualtat a l’hora de garantir un projecte futur per aquests nens» i ha advertit que «no poden haver-hi alumnes que avancin de manera diferent als altres perquè no tenim una escola veritablement inclusiva». El diputat socialista ha recordat que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, desplegant part de la llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació, que especificava la necessitat de garantir que tots els centres educatius siguin inclusius mitjançant l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes, i ha denunciat que en aquests moments el Departament d’Ensenyament no està complint aquest decret.

Buscar centres privats

La manca de places als centres públics a Santa Coloma obliga a moltes famílies a buscar centres privats fora de la ciutat, per aquest motiu, la proposta de resolució registrada avui al Parlament reclama que, de cara al curs 2018-2019, la Generalitat cobreixi la demanda actual tant a l’etapa primària com a la postobligatòria, doti la ciutat de programes de formació i inserció adaptats a l’alumnat provinent de les Unitats de Suport a l’Educació Especial i una baixada de la ràtio d’alumnes per aula.