Archivos

Santa Coloma subvencionarà els lloguers dels mil·lennistes fins a 200 euros al mes

12/03/2018

L’Ajuntament ha creat un fons d’ajuts al lloguer per facilitar l’emancipació dels anomenats mil·lennistes. El programa preveu subvencionar amb fins a 200 euros el lloguer de joves de la ciutat que sense arribar a patir situacions d’exclusió social tenen «serioses dificultats» per accedir a un habitatge. La iniciativa també incentiva que els propietaris pisos fixin preus ajustats a la realitat socioeconòmica i proposa als arrendadors que les rentes no superin els 500 euros.

Com a contrapartida, el consistori es farà càrrec de possibles rebuts impagats i oferirà avantatges fiscals en relació al pagament de l’IBI. A més, s’estableix que en cap cas podran entrar a formar part del programa els lloguers de més de 650 euros per tal de combatre l’augment de preus.

A més de les ajudes directes per sufragar el lloguer, el programa per a joves de Santa Coloma de Gramenet també preveu que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de gestoria i les mensualitats de fiança que habitualment s’avancen per formalitzar els contractes de lloguer i que suposen una inversió inicial important.

L’alcaldessa Núria Parlon explica que amb aquesta iniciativa es volen suplir els «defectes» de les polítiques estatals d’habitatge, que des del consistori es consideren «insuficients» en front un col·lectiu que cada vegada és més gran, tant per edat com per nivell d’ingressos. «És un col·lectiu que queda fora dels circuits habituals d’ajuts que no estan en la línia de l’exclusió social o de vulnerabilitat, però que té dificultats per emancipar-se. Són invisibles perquè no són vulnerables», relata l’alcaldessa.

En aquest sentit, les bases concretes per poder accedir al programa d’ajuts es preveu que estiguin definides al setembre. En total, l’Ajuntament destinarà un màxim de 3 milions en els pròxims anys per subvencionar el lloguer dels ‘millennials’ i en funció dels habitatges buits que es puguin arribar a mobilitzar es calcula que en els pròxims tres anys es puguin formalitzar entre 500 i 1.000 contractes de lloguer sota aquest paraigües.

[+] Info:

Prestacions del fons

 • Mediació per fomentar el lloguer.
 • Ajuts a la formalització del contracte. Consisteix en el finançament de les despeses de gestoria i els dos mesos de fiança.
 • L’ajuda municipal màxima serà de 200 euros mensuals, que s’assignaran en funció dels ingressos de la persona beneficiària.
 • El lloguer de la renda mensual no haurà de superar els 650 euros perquè aquesta mesura contribueixi a combatre els preus abusius en el mercat.
 • Les persones arrendadores, que lloguin el seu habitatge per un màxim de 500 euros mensuals, tindran com a contrapartida que l’Ajuntament assumiria els rebuts impagats durant la vigència del contracte en cas d’impagament de la persona arrendatària.
 • Tots els habitatges estaran coberts per una pòlissa d’assegurances, de forma obligatòria, per atendre els possibles desperfectes que s’hi poguessin ocasionar durant el lloguer.
 • A tal d’exemple, un/amillennialque accedeixi a l’ajut màxim del lloguer de 200 euros mensuals, obtindrà:

                         -2.400 euros l’any en concepte d’ajuda municipal al pagament del lloguer.

– la fiança de dos mesos i les despeses derivades de la formalització del    contracte.

Amb aquesta nova partida pressupostària, l’Ajuntament corregeix també els defectes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021(PEV)  que ha anunciat el Govern central.

El govern municipal considera que el PEV 2018-2021 no té:

 • Finançament suficient per incrementar el parc públic d’habitatge protegit.
 • Mesures concretes per potenciar noves iniciatives d’habitatge públic, com les que ja estem explorant a Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu que el sòl sigui sempre públic, com les cooperatives en cessió d’ús (cohabitatge) o els drets de superfície.
 • Valentia per comminar la SAREB i les entitats financeres perquè facilitin als municipis llur parc d’habitatges per a lloguer social.
 • Concreció en la definició de les polítiques de rehabilitació d’habitatges.
 • Mesures que limitin o acabin amb els beneficis fiscals dels grans tenidors i de les societat especulatives.
 • Programa amb mesures concretes per combatre les ocupacions il·legals d’habitatges, provocades per determinades màfies organitzades, que tanta alarma social generen als municipis.

L’alcaldessa Núria Parlon critica que “una vegada més, el Govern central ignora la problemàtica que pateixen les persones per accedir o mantenir un habitatge. I també ignora la realitat dels ajuntaments, que són les administracions a les quals acudeix la ciutadania. Per al Govern central, les persones queden molt lluny”.